SRPSKI / ENGLISH

Emotivni gradovi je participatorna svetlosna instalacija i internet projekat. Omogućava vam da zabeležite kako se osećate prema „emotivnom indeksu“
kodiranom bojama na ovom veb-sajtu. Srednja vrednost svih pristiglih odgovora neprestano se izračunava, a boja koja predstavlja trenutne kolektivne
emocije Beograda projektuje se na Palatu Albaniju. Tokom sedam nedelja, ta zgrada postaje termometar za osećanja grada.


Biće vam potreban Flash Player da biste učestvovali. Preuzmite ovde!
Emotivni gradovi jeste projekat umetnika Erika Krikorca. U Beogradu je projekat predstavljen kao deo 51. Oktobarskog salona.